Virksomheder står over for flere risici, men er bedre forberedt: undersøgelse

Mumbai: Indiske virksomheders risikoprofil forbedres på grund af bedre ledelse på trods af stigende risikoeksponering. ICICI Lombards “Corporate India Risk Index” (CIRI). undersøgelse En undersøgelse af virksomheders risikoprofiler i Indien viser, at regeringens politikker og effektiv risikohåndtering fra virksomhedernes side har forbedret risikostyring og reduceret markedsmæssige og økonomiske såvel som operationelle risici.
Ved at vedtage effektive risikostyringsstrategier kan regeringer og virksomheder forblive robuste over for globale udfordringer såsom stigende inflation, en aftagende global økonomi, stigende råvarepriser og stramning af den globale pengepolitik.Jeg har vist min modstandskraft.
Rapporten viser forbedrede risikoprofiler for infrastruktur, fast ejendom, rumfart og forsvar og uddannelse. Samtidig er den kemiske og petrokemiske industri, landbrug og fødevareforarbejdning og transport forringet. Virksomhedens CIRI-score blev forbedret fra 62 i 2021 til 63 i 2022, hvilket indikerer bedre risikostyring. Den forbedrede risikoprofil kommer på trods af en stigning i Risk Exposure Index fra 62 til 64. ICICI Lombards CIRI består af 32 risikofaktorer og anvender bedste praksis. En højere score betyder bedre risikostyring.

Leave a Comment