Personlige data – stor trussel

Islamabad:

I dagens verden er personlige oplysninger alles største aktiv. Det kan bruges til at forårsage økonomisk, fysisk og følelsesmæssig skade. Transaktioner, der beskytter personlige oplysninger, kaldes databeskyttelse og privatliv.

Databeskyttelse er et hastigt voksende interesseområde i nutidens digitale verden. Med fremkomsten af ​​internettet og den stigende mængde af personlige oplysninger, der deles online, er det vigtigere end nogensinde at beskytte disse oplysninger.

Databeskyttelse er et problem for enkeltpersoner, virksomheder og regeringer, fordi det påvirker, hvordan personlige oplysninger indsamles, bruges og deles. Det er vigtigt, at personoplysninger indsamles, bruges og behandles ansvarligt, gennemsigtigt og lovligt, og at enkeltpersoner har kontrol over deres personoplysninger.

I den digitale tidsalder er definitionen af ​​personlige og følsomme data udvidet til at omfatte navn, fødselsdato, moderens pigenavn, nationalt id-nummer, pasnummer, personnummer, telefonnummer, hjemmeadresse, kontoradresse, IP mv. Nu inkluderet. Adresser, biometri, bankkontonumre, kreditkortnumre, personlige identifikationsnumre, medicinske/sundhedsjournaler, strafferegistre, religiøse og racemæssige oplysninger, placering og andre online-identifikatorer, og hvilke oplysninger der er beskyttet af disse love. Det bliver sværere at beslutte hvorvidt

Databeskyttelsesloven blev først vedtaget som den svenske datalov fra 1973 og derefter den amerikanske privatlivslov fra 1974. I 1980 udgav Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) retningslinjer om beskyttelse af privatlivets fred og grænseoverskridende strømme. Unionens (EU) databeskyttelsesdirektiv af 1995 og den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) af 2016.

Andre lande rundt om i verden, såsom Canada, Singapore og Australien, har også udviklet deres egne databeskyttelseslove.

Med udbredelsen af ​​den digitale økonomi er mængden af ​​personlige oplysninger indsamlet, lagret og behandlet af organisationer eksploderet, hvilket gør det vigtigere end nogensinde før at sikre, at disse oplysninger er beskyttet mod uautoriseret adgang eller videregivelse.

Samtidig har fremkomsten af ​​internettet og sociale medier gjort det lettere for enkeltpersoner at dele personlige oplysninger online, hvilket øger muligheden for, at disse oplysninger kan tilgås eller misbruges af andre.

En af de vigtigste udfordringer i forbindelse med beskyttelse af databeskyttelse er det faktum, at love og regler, der regulerer dette område, er under konstant udvikling. Tidligere fokuserede mange af disse love på at beskytte personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller videregivelse.

Desuden har stigningen i big data og øget brug af kunstig intelligens muliggjort indsamling og analyse af enorme mængder af personlige oplysninger, hvilket yderligere komplicerer spørgsmålet om databeskyttelse.

En anden stor udfordring med hensyn til beskyttelse af databeskyttelse er det faktum, at mange enkeltpersoner er uvidende om deres rettigheder og ansvar vedrørende deres personlige data.

Der er dog nogle trin, du kan implementere for at beskytte dine personlige data.

Den ene er at øge bevidstheden blandt medarbejdere, kunder og interessenter om vigtigheden af ​​at beskytte persondata og de risici, der er forbundet med databrud.

For det andet implementerer vi sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige data mod uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse. Dette omfatter kryptering, maskering, adgangskontrol, firewalls, antivirussoftware og regelmæssige softwareopdateringer.

3. Udfør en risikovurdering for at identificere sårbarheder og trusler mod persondata og vurdere effektiviteten af ​​de sikkerhedsforanstaltninger, der er på plads.

4. Etablering af politikker og procedurer vedrørende indsamling, brug, opbevaring og bortskaffelse af personlige data. Dette bør omfatte retningslinjer for dataopbevaring, datadeling og databortskaffelse.

5. Udbyde uddannelse til medarbejdere og andre interessenter om databeskyttelsespolitikker, procedurer og bedste praksis.

6. Overvågning og revision af databeskyttelsespolitikker og -procedurer for at sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med relevante love og regler;

7. Reaktion på databrudshændelser eller andre hændelser, der involverer persondata.

8. Gennemgå og opdater regelmæssigt vores politikker og procedurer som reaktion på ændrede lovkrav, teknologiske fremskridt eller nye risici og trusler.

Ved at implementere disse procedurer kan organisationer tage en proaktiv tilgang til beskyttelse af persondata og minimere risikoen for databrud og andre sikkerhedshændelser.

Pakistan har taget skridt hen imod databeskyttelse i de seneste år. I 2016 vedtog landet loven om elektronisk kriminalitetsforebyggelse (PECA). Det kriminaliserer en række cyberkriminalitet, herunder uautoriseret adgang til data og hacking.

Loven etablerede også National Response Center for Cybercrime (NR3C) til at efterforske og retsforfølge cyberkriminalitet.

I 2018 indførte Pakistans regering lovforslaget om beskyttelse af personoplysninger, som har til formål at regulere indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger. Lovforslaget er i øjeblikket under revision og er endnu ikke vedtaget.

Ud over disse lovgivningsmæssige bestræbelser har regeringen også etableret Pakistan Telecommunications Authority (PTA) til at overvåge og regulere telekommunikationsindustrien, herunder spørgsmål relateret til databeskyttelse og privatliv.

PTA udgiver retningslinjer og regler vedrørende dataopbevaring, kryptering og andre aspekter af databeskyttelse.

Der er dog stadig bekymringer om den praktiske effektivitet af disse foranstaltninger. Der er også bekymringer om regeringers evne til at beskytte personlige data mod uautoriseret adgang, især i mangel af omfattende databeskyttelsesrammer.

Efterhånden som teknologien fortsætter med at udvikle sig, og bekymringerne om privatlivets fred og datasikkerhed vokser, forventes det fremtidige omfang af beskyttelse af persondata at udvide.

Potentielle retninger for fremtidig udvikling af persondatabeskyttelse omfatter stærkere regulering, større gennemsigtighed, større ansvarlighed, teknologiske fremskridt og øget forbrugerbevidsthed.

Samlet set vil det fremtidige omfang af beskyttelse af personoplysninger sandsynligvis udvides, efterhånden som teknologien og samfundet fortsætter med at udvikle sig.

Efterhånden som enkeltpersoner og organisationer bliver mere bevidste om vigtigheden af ​​databeskyttelse og -sikkerhed, kan vi forvente en større indsats for at beskytte persondata og sikre, at de bruges etisk og ansvarligt.

Forfatteren er fagekspert og underviser og arbejder i øjeblikket som seniorkonsulent i overholdelse af databeskyttelse i en stor kommerciel bank.

Leave a Comment