Nepra hæver elregningen endnu mere

National Electricity Regulatory Authority (NEPRA) godkendte onsdag en stigning på Rs3,70 pr. enhed af strømtariffer for K-Electric-forbrugere i månedlige brændstofjusteringstakster.

Forhøjelser af elektricitetstariffen for K-Electric-forbrugere er blevet godkendt til marts brændstoftarifjustering (FCA), ifølge en meddelelse udstedt af el-regulatoren.

Elprisstigningen for KE-forbrugere vil ifølge bekendtgørelsen kun blive gennemført på majregninger, men elprisstigningen vil ikke gælde for Lifeline-forbrugere.

Elprisstigningen vil lægge et yderligere pres på Rs 5,4 crore på en allerede belastet offentlighed, der kæmper for at få enderne til at mødes midt i stigende inflation og en træg økonomi.

Prisstigninger på el skyldes stigende omkostninger til produktion og distribution af el. Strømafbrydelser og strømafbrydelser forekommer hyppigt, hvilket medfører store gener for borgere og virksomheder.

I en særskilt ordre i dag godkendte National Electricity Regulator en eltakstforhøjelse på Rs0,34 pr. enhed for månedlige brændstofjusteringer.

De nye takster forventes at træde i kraft snart, ifølge regulatoren.

Eltakstforhøjelsen vil gælde for alle forbrugerkategorier undtagen livlineforbrugere og KE-brugere.

Elektricitetsregulatoren sagde, at omkostningerne vil blive inkluderet i maj-regningen.

Leave a Comment